MS SQL server String Komutları

Bu makalemizde sql server string komutları neler bunları detaylı oalrak göreceksiniz.

SQL Server, veri tabanları oluşturmak, yönetmek ve verileri sorgulamak için kullanılan bir ilişkisel veritabanı yönetim sistemidir. SQL Server’da metinler, metin veri tipi olarak saklanır. Metinleri biçimlendirmek ve dönüştürmek için SQL Server’da çeşitli string komutları mevcuttur.

Bu komutlar, metinleri birleştirmek, karakterleri veya dizeleri değiştirmek, metinleri küçük veya büyük harfe çevirmek, metinlerden boşlukları kaldırmak ve daha fazlası için kullanılabilir.

SQL Server’da string komutlarını kullanmak, metin verilerini daha verimli ve etkili bir şekilde yönetmenizi sağlar. Bu komutlar, veri tabanlarında depolanan metin verilerinin görünüşünü ve içeriğini iyileştirmek için kullanılabilir.

 1. ASCII(): Bu fonksiyon bir karakterin ASCII değerini bulmak için kullanılır.
  • Syntax: SELECT ascii(‘t’); Output: 116
 2. CHAR_LENGTH(): SQL Server için çalışmıyor. SQL Server için LEN() öğesini kullanın. Bu fonksiyon bir kelimenin uzunluğunu bulmak için kullanılır.
  • Syntax: SELECT char_length(‘Hello!’); Output: 6
 3. CHARACTER_LENGTH(): SQL Server için çalışmıyor. SQL Server için LEN() öğesini kullanın. Bu fonksiyon bir çizginin uzunluğunu bulmak için kullanılır.
  • Syntax: SELECT CHARACTER_LENGTH(‘geeks for geeks’); Output: 15
 4. CONCAT(): Bu fonksiyon iki kelime veya string eklemek için kullanılır.
  • Syntax: SELECT ‘Geeks’ || ‘ ‘ || ‘forGeeks’ FROM dual; Output: ‘GeeksforGeeks’
 5. CONCAT_WS(): Bu işlev, bir simge içeren iki kelimeyi veya dizeyi birleştirme simgesi olarak eklemek için kullanılır.
  • Syntax: SELECT ‘Geeks’ || ‘ ‘ || ‘forGeeks’ FROM dual; Output: ‘GeeksforGeeks’
 6. FIND_IN_SET(): Bu fonksiyon bir sembol kümesinden bir sembol bulmak için kullanılır.
  • Syntax: SELECT FIND_IN_SET(‘b’, ‘a, b, c, d, e, f’); Output: 2
 7. FORMAT(): Bu fonksiyon bir sayıyı verilen formatta görüntülemek için kullanılır.
  • Syntax: Format(“0.981”, “Percent”); Output: ‘98.10%’
 8. INSERT(): Bu fonksiyon veriyi veritabanına eklemek için kullanılır.
  • Syntax: INSERT INTO database (geek_id, geek_name) VALUES (5000, ‘abc’); Output: successfully updated
 9. INSTR(): Bu fonksiyon bir alfabenin oluşumunu bulmak için kullanılır.
  • Syntax: INSTR(‘geeks for geeks’, ‘e’);
  • Output: 2 (the first occurrence of ‘e’)
  • Syntax: INSTR(‘geeks for geeks’, ‘e’, 1, 2 );
  • Output: 3 (the second occurrence of ‘e’)
 10. LCASE(): Bu fonksiyon verilen stringi küçük harfe çevirmek için kullanılır.
  • Syntax: LCASE (“GeeksFor Geeks To Learn”); Output: geeksforgeeks to learn
 11. LEFT(): Bu işlev, verilen boyutun veya karakterlerin solundan bir alt dize SEÇMEK için kullanılır.
  • Syntax: SELECT LEFT(‘geeksforgeeks.org’, 5); Output: geeks
 12. LENGTH(): Bu fonksiyon bir kelimenin uzunluğunu bulmak için kullanılır.
  • Syntax: LENGTH(‘GeeksForGeeks’); Output: 13
 13. LOCATE(): Bu fonksiyon bir string içerisinde verilen kelimenin n’inci konumunu bulmak için kullanılır.
  • Syntax: SELECT LOCATE(‘for’, ‘geeksforgeeks’, 1); Output: 6
 14. LOWER(): Bu fonksiyon büyük harfli stringi küçük harfe dönüştürmek için kullanılır.
  • Syntax: SELECT LOWER(‘GEEKSFORGEEKS.ORG’); Output: geeksforgeeks.org
 15. LPAD(): Bu fonksiyon, verilen sembolü ekleyerek verilen boyuttaki verilen diziyi yapmak için kullanılır.
  • Syntax: LPAD(‘geeks’, 8, ‘0’); Output: 000geeks
 16. LTRIM(): Bu fonksiyon verilen alt stringi orijinal stringten kesmek için kullanılır.
  • Syntax: LTRIM(‘123123geeks’, ‘123’); Output: geeks
 17. MID(): Bu fonksiyon verilen konumdan ve verilen boyuttaki bir kelimeyi bulmaktır.
  • Syntax: Mid (“geeksforgeeks”, 6, 2); Output: for
 18. POSITION(): Bu fonksiyon verilen alfabenin ilk geçtiği yeri bulmak için kullanılır.
  • Syntax: SELECT POSITION(‘e’ IN ‘geeksforgeeks’); Output: 2
 19. REPEAT(): Bu fonksiyon verilen stringi belirtilen sayıya kadar tekrar tekrar yazmak için kullanılır.
  • Syntax: SELECT REPEAT(‘geeks’, 2); Output: geeksgeeks
 20. REPLACE(): Bu fonksiyon verilen alt stringi kaldırarak verilen stringi kesmek için kullanılır.
  • Syntax: REPLACE(‘123geeks123’, ‘123’); Output: geeks
 21. REVERSE(): Bu fonksiyon bir stringi tersine çevirmek için kullanılır.
  • Syntax: SELECT REVERSE(‘geeksforgeeks.org’); Output: ‘gro.skeegrofskeeg’
 22. RIGHT(): Bu işlev, verilen boyutun sağ ucundan bir alt dizeyi SEÇMEK için kullanılır.
  • Syntax: SELECT RIGHT(‘geeksforgeeks.org’, 4); Output: ‘.org’
 23. RPAD(): Bu fonksiyon, sağ tarafa verilen sembolü ekleyerek verilen stringin verilen boyut kadar uzun olmasını sağlamak için kullanılır.
  • Syntax: RPAD(‘geeks’, 8, ‘0’); Output: ‘geeks000’
 24. RTRIM(): Bu fonksiyon verilen alt stringi orijinal stringten kesmek için kullanılır.
  • Syntax: RTRIM(‘geeksxyxzyyy’, ‘xyz’); Output: ‘geeks’
 25. SPACE(): Bu fonksiyon verilen sayıdaki boşluğu yazmak için kullanılır.
  • Syntax: SELECT SPACE(7); Output:
 26. STRCMP(): Bu fonksiyon 2 stringi karşılaştırmak için kullanılır.
  • Dize1 ve dize2 aynıysa STRCMP işlevi 0 değerini döndürür.
  • Dize1, dize2’den küçükse STRCMP işlevi -1 değerini döndürür.
  • Dize1, dize2’den büyükse STRCMP işlevi 1 değerini döndürür.
  Sözdizimi: SELECT STRCMP(‘google.com’, ‘geeksforgeeks.com’); Çıkış: -1
 27. SUBSTR(): Bu işlev, verilen konumdan a dizesinden bir alt dize bulmak için kullanılır.
  • Syntax:SUBSTR(‘geeksforgeeks’, 1, 5); Output: ‘geeks’
 28. SUBSTRING(): Bu fonksiyon belirtilen boyuttaki ve verilen karakter dizisinden bir alfabe bulmak için kullanılır.
  • Syntax: SELECT SUBSTRING(‘GeeksForGeeks.org’, 9, 1); Output: ‘G’
 29. SUBSTRING_INDEX(): Bu fonksiyon verilen sembolden önce gelen alt stringi bulmak için kullanılır.
  • Syntax: SELECT SUBSTRING_INDEX(‘www.geeksforgeeks.org’, ‘.’, 1); Output: ‘www’
 30. TRIM(): Bu fonksiyon verilen sembolü stringten kesmek için kullanılır.
  • Syntax: TRIM(LEADING ‘0’ FROM ‘000123’); Output: 123
 31. UCASE(): Bu fonksiyon stringi büyük harf yapmak için kullanılır.
  • Syntax: UCASE (“GeeksForGeeks”); Output: GEEKSFORGEEKS

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir